Privacyverklaring

Privacy verklaring van Taxi X-Cellent

 

Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens (‘gegevensverwerking’) in het algemeen en meer specifiek bij het gebruik van de taxi x-cellent website (www.taxi-xcellent.nl).

Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt wanneer u gebruik maakt van onze website of onze app en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de geheimhouding van uw gegevens. Privacybescherming is voor ons essentieel en wij vinden het erg belangrijk om de gebruikers van onze diensten inzicht te geven in de verwerking van hun gegevens. Om deze reden willen wij u graag uitleggen welke gegevens X-Cellent verzamelt, met welk doeleinde wij dit doen en hoe u te allen tijde controle uit kunt oefenen op uw eigen gegevens.

Persoonlijke gegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon.

Wanneer hieronder wordt gerefereerd aan “X-Cellent” wordt daarmee Taxi Centrale X-Cellent bedoeld, maar ook alle aan Taxi Centrale X-Cellent gelieerde partijen en aangesloten taxiondernemers.

X-Cellent verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de door u gevraagde dienst te kunnen uitvoeren. Wij maken echter ook gebruik van zulke gegevens om onze diensten verder te verbeteren, zodat we deze nog beter op uw behoefte aan kunnen laten sluiten en u kunnen voorzien van informatie die voor u van belang is. Daarnaast slaat X-Cellent gegevens op die benodigd zijn om te kunnen voldoen aan verschillende wettelijke vereisten.

Om u onze diensten te kunnen aanbieden, werkt X-Cellent nauw samen met verschillende partijen, waaronder partijen die ons helpen bij het onderhouden en optimaliseren van de software, IT-infrastructuur en IT-beveiliging.


Van wie verzamelt X-Cellent (persoons)gegevens?
X-Cellent verzamelt (persoons)gegevens van:

1. Passagiers die taxiritten afnemen;
2. Vertegenwoordigers van zakelijke relaties;
3. Websitebezoekers;
4. Werknemers en sollicitanten;
5. Aangesloten taxiondernemers en hun werknemers.


Hoe verzamelt X-Cellent persoonsgegevens van u?
X-Cellent verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer de volgende situaties:

1. Wanneer u diensten van X-Cellent wenst af te nemen of afneemt;
2. Wanneer u met X-Cellent een overeenkomst sluit;
3. Wanneer u contact opneemt met X-Cellent, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier;
5. Wanneer u gebruik maakt van één of meer producten, applicaties en software, van X-Cellent;


Rechtsgrond en doeleinden van verwerking van gegevens

Overeenkomsten met X-Cellent
De gegevens die u in het kader van een overeenkomst aan X-Cellent verstrekt, gebruikt X-Cellent om deze overeenkomst met u uit te voeren, daarnaast gebruikt X-Cellent de informatie voor persoonsgerichte productinformatie en om u te informeren over zaken die verband houden met deze overeenkomst. X-Cellent gebruikt de verstrekte persoonsgegevens ook om de dienstverlening te verbeteren, zoals het verkorten van aanrijdtijden en het beschikbaar stellen van taxi’s.
Het uitvoeren van een taxirit via X-Cellent is een voorbeeld van een overeenkomst.

Contact met X-Cellent
Wanneer u contact opneemt met X-Cellent om een taxi te bestellen of X-Cellent om informatie verzoekt, verwerkt X-Cellent de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om de dienst te kunnen verlenen of aan het informatieverzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Website bezoek
Op de website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat de indeling op de website verder geoptimaliseerd kan worden en de informatieverschaffing verbeterd kan worden.

Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens
X-Cellent maakt gebruik van persoonsgegevens die u telefonisch, website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:

(i) Om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen u en X-Cellent, het uitvoeren van taxiritten, eventueel via externe partijen (apps);
(ii) Om te voldoen aan landelijke- en lokale wettelijke verplichtingen, zoals de onder andere de wet personenvervoer of in sommige gevallen de fiscale bewaarplicht.
(iii) Om de website en de diensten van X-Cellent te analyseren en verder te ontwikkelen en optimaliseren.
(iv) Voor andere bedrijfsmatige doeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits;
(v) Voor beveiliging van de website en andere producten (zoals applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de website en/of deze andere producten (zoals applicaties en software).


Dataminimalisatie
Bij alle stappen in het gegevensverwerkingsproces d.i. gegevensverzameling, inclusief opslaan van gegevens en het gebruik ervan, houden wij ons streng aan de actuele wetgeving inzake gegevensbescherming. X-Cellent verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Persoonlijke gegevens die u met ons deelt, zullen wij zonder toestemming niet voor andere doeleinden inzetten, en nooit voor marketingdoeleinden aan derden verkopen, verhuren of doorgeven aan derden. Intern krijgen alleen die afdelingen en medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie, toegang tot uw persoonsgegevens.


Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die tijdens het gebruik van de website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. De website van X-Cellent (www.taxi-xcellent.nl) plaatst geen cookies en kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Soorten cookies
X-Cellent maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Hieronder wordt uitgelegd wat deze cookies zijn en wat X-Cellent met deze cookies doet.

Functionele cookies
De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en u bijvoorbeeld uw accountinformatie kunt inzien.

Analytische cookies
X-Cellent maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Het adres van uw computer (IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op de door Google beheerde servers. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie.

Er is een cookie opt-out beschikbaar voor deze analytische cookies. Meer informatie hierover kunt u lezen via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Weigeren cookies
Het gebruik van de cookies is optioneel. Wanneer u dit niet wilt, kunt u de instellingen van uw browser hiervoor aanpassen. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone.
U kunt onder andere dit stappenplan van de consumentenbond raadplegen:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen


Beveiliging
X-Cellent hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van persoonsgegevens dat binnen de mogelijkheden van de huidige technieken voldoende moet zijn om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Wanneer u ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens constateert, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Toestemming
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven, tenzij u daar uw toestemming voor heeft gegeven of wanneer X-Cellent de gegevens volgens een wettelijke verplichting de gegevens moet verwerken (bijvoorbeeld aan overheidsinstanties).

In alle gevallen waarin u voor een bepaalde gegevensverwerking toestemming hebt gegeven, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat X-Cellent u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.


Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:


Inzage
Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien die bij X-Cellent over u zijn vastgelegd en worden verwerkt, kun u een verzoek tot inzage doen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kun u een verzoek hiertoe doen bij X-Cellent. U kunt verzoeken dat X-Cellent uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt, voor zover dit niet strijdig is met een wettelijke verplichting waaraan X-Cellent moet voldoen door uw persoonsgegevens te verwerken.


Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om X-Cellent te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van X-Cellent of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht U heeft het recht uw persoonsgegevens van X-Cellent te verkrijgen. X-Cellent zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.


Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat X-Cellent u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.


Reactie door X-Cellent
Een verzoek kan verstuurd worden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. X-Cellent zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat X-Cellent een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien X-Cellent uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop X-Cellent uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop de gegevens worden verwerkt. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

1. Dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverlening door X-Cellent;
2. X-Cellent op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties;
3. Indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij X-Cellent met als gevolg dat X-Cellent persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.
X-Cellent maakt met derde partijen goede afspraken over de beveiligingseisen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast.


Privacyverklaring derden
Op de website van X-Cellent treft u een aantal links aan naar externe websites. X-Cellent kan geen verantwoordelijkheid dragen op de manier waarop deze externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de externe website die u bezoekt.


Bewaartermijn
X-Cellent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.


Contactgegevens X-Cellent
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met X-Cellent, hieronder vindt u onze gegevens:

Naam: Taxi Centrale X-Cellent
Adres: Prins Clauspad 4, 2316 EW Leiden
E-mailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kamer van Koophandel : 50776371


Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan te allen tijden worden gewijzigd. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op de website.